Ποιοι Είμαστε

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Καρδίτσας είναι δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση και ιδρύθηκε το έτος 1926.

Σκοποί της οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Καρδίτσα.