Προγράμματα

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ συνεργάζεται με διάφορους φορείς της περιοχής, καθώς επίσης και
ιδιώτες, επιχειρηματίες κ.λπ. και συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων:

  • Τεχνικών Ασφαλείας Β’ κατηγορίας
  • ΕΦΕΤ
  • Προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Πληροφορίες ανακοινώνονται στο site μας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο: 2441022801