Σωματεία – Μέλη

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΩΝ
4. ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5. ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ