Δ.Σ.

Μετά τη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 (αριθμός πράξης 10/19), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Καρδίτσας είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΙΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ